top of page

CENNIK

70 ZŁ

Porada lekarska

10 ZŁ

Zastrzyk domięśniowy lub podskórny

20 ZŁ

Zastrzyk dożylny

5 ZŁ

Pomiar ciśnienia tętniczego

30 ZŁ

Wykonanie EKG

30 ZŁ

Podpisanie książeczki zdrowia

30 ZŁ

Zmiana cewnika

30 ZŁ

Opatrunek zwykły i toaleta rany

5 ZŁ

Pomiar poziomu cukru za pomocą glukometru

BEZPŁATNIE

Opłata za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej

0,41 ZŁ

Każdy kolejny wydruk jednej strony dokumentacji medycznej

11,99 ZŁ

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji

BEZPŁATNIE

Dokumentacja przekazana środkami komunikacji elektronicznej

2,39 ZŁ

Dokumentacja przekazana na dostarczonym informatycznym nośniku danych

Cennik: Cennik
bottom of page