top of page
Lekarz Sprawdzanie formularza

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

18 lipca 2021 r.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest bezpłatną infolinią, uruchomioną przez NFZ, dzięki której pacjenci mogą uzyskać teleporadę poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia

  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Numer TPK to 800 137 200.

Z TPK można skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Aby przejść do strony TPK, kliknij w link.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu: News
bottom of page