top of page

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie POZ udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

- telefonicznie

Adresy:

Płock, ul. Medyczna 19,

tel.: 24 364 63 22

Płock, ul. Kościuszki 28

tel.: 24 364 51 61

Image by Martino Pietropoli
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna: Nasze usługi
bottom of page