top of page
Family Selfie

TAJEMNICA DŁUGOWIECZNOŚCI

10 maja 2021 r.

Jedna z najbardziej znanych definicji zdrowia określa je jako całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny, duchowy i społeczny, a nie tylko brak choroby. Obecnie zdrowie stało się towarem luksusowym. Możliwości jego utrzymania w danej społeczności zależą od struktury finansowej, edukacji, dostępu do żywności, wody, czystego powietrza, czy opieki zdrowotnej. Jednak dostęp do dóbr to nie wszystko - najważniejsze są właściwe wybory. Jednym z elementów, umożliwiającym dokonywanie właściwych wyborów, jest odpowiednia edukacja zdrowotna. Duża ilość dostępnych w mediach skrajnie różnych rad, dotyczących utrzymania dobrego zdrowia, paradoksalnie nie sprzyja dokonywaniu słusznych wyborów. Co ciekawe, jednym z najważniejszych determinantów zdrowia wg badań naukowców z Uniwersytetu Harvarda, obok edukacji, są relacje międzyludzkie. Trwająca ponad 75 lat obserwacja życia 700 mężczyzn wykazała, że najsilniejszy wpływ na zdrowie w badanej grupie miały zdrowe kontakty międzyludzkie i oparcie w najbliższej rodzinie. Również w badaniach przeprowadzonych w tzw. niebieskich strefach, czyli miejscach, w których żyje najwięcej 100-latków, można było zauważyć pewne prawidłowości - bardzo silnie zaznaczone więzi międzyludzkie i mocne osadzenie jednostki w społeczeństwie. Może zatem, zamiast wykupować kolejne ubezpieczenia zdrowotne, warto zadbać o relacje z innymi ludźmi?...

Tajemnica Długowieczności: News
bottom of page