top of page

ZMIANY W TELEPORADACH

21 marca 2021

Od 16.03.2021 weszła w życie zmiana rozporządzenia dotyczącego standardu teleporady. Nowe rozporządzenie ogranicza możliwość uzyskania przez pacjenta konsultacji telefonicznej w niektórych przypadkach. Konsultacja telefoniczna nie będzie możliwa i pacjent będzie musiał umówić się na wizytę w następujących sytuacjach:

  • w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej;

  • w przypadku konieczności modyfikacji leczenia choroby przewlekłej;

  • gdy jest to pierwsza wizyta pacjenta w poradni;

  • w przypadku dzieci do lat 6 (z wyjątkiem podejrzenia covid-19);

  • w przypadku dzieci do lat 2 (bez wyjątków);

  • w przypadku, gdy pacjent ma potrzebę wizyty osobistej - nie dotyczy to powtórzenia leków i wystawienia zaświadczenia lekarskiego, o ile do wystawienia zaświadczenia nie jest niezbędne zbadanie pacjenta.

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.

Zadzwoń do pomocy technicznej
Zmiany w teleporadach: News
bottom of page