top of page
Image by Nick Fewings

ZASADY PRACY NZOZ "BIAŁA" PODCZAS PANDEMII - 2022

17 stycznia 2022 r.

  • Ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa epidemiologicznego, wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  • Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wizyty - zbyt wczesne przyjście do przychodni naraża pacjenta na kontakt z innym pacjentem i zwiększa ryzyko zakażenia.

  • Podczas wizyty w ośrodku należy nosić maskę zasłaniającą usta i nos.

  • Prosimy o dezynfekcję dłoni płynem do dezynfekcji, znajdującym się w poczekalni.

  • Obecnie zdecydowana większość porad lekarskich odbywa się w w formie wizyty osobistej. Teleporady udzielane są tylko w wybranych przypadkach (skierowanie do specjalisty, przepisanie stałych leków, brak możliwości przyjęcia chorego w dniu zgłoszenia się do rejestracji, podejrzenie infekcji COVID-19).

  • Jeżeli w trakcie wizyty lekarskiej okaże się, że ryzyko infekcji SARS-CoV-2 jest prawdopodobne, na miejscu wykonujemy test antygenowy - wynik otrzymujemy po 15 minutach.

  • Jeżeli zostałeś w domu i podejrzewasz u siebie infekcję COVID-19, zgłoś to podczas telefonicznej rejestracji - otrzymasz kod skierowania na badanie PCR w kierunku COVID-19, które wykonasz przed zgłoszeniem się do przychodni - w ten sposób zmniejszasz ryzyko zakażenia innych.

  • Aby uzyskać receptę na leki przyjmowane przewlekle, należy telefonicznie podać pielęgniarce listę brakujących leków.

  • Po wystawieniu recepty uzyskasz 4-cyfrowy kod, który wraz z PESELem umożliwi Ci wykupienie leków w aptece.

  • Zachęcamy do zakładania IKP (Internetowe Konto Pacjenta), dzięki któremu kod recepty otrzymasz bezpośrednio SMSem lub na wskazany adres e-mail.

Zasady pracy NZOZ "BIAŁA" podczas pandemii - 2022: News
bottom of page