top of page
Image by Katie Moum

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW Z UKRAINY

28 marca 2022

🇵🇱​

 • Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

 • Obywatel Ukrainy, który zgłasza się do placówki POZ celem uzyskania świadczenia medycznego, powinien posiadać zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 • Narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością.

 • Każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących.

 • W sytuacji ratowania życia o kolejności przyjęcia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

 • Pacjenci z Ukrainy mają możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa również w języku ukraińskim, tel. 800 137 200

🇺🇦

 • Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Вісник законів від 2022 року, ст. 583), громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають право на користування медичними виплатами на тих самих умовах, що й застраховані в Польщі.

 • Громадянин України, який приїжджає до закладу POZ для отримання медичної допомоги, повинен мати в проїзному документі довідку польської прикордонної служби або відбиток штампу польської прикордонної служби, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща. , після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

 • Громадянство не може бути підставою для прийому пацієнтів не по порядку.

 • Кожен пацієнт має право мати медичні критерії, стан здоров’я та місце в черзі, які визначають порядок його доступу до медичних послуг у медичних закладах.

 • У ситуації, що рятує життя, порядок прийому завжди визначається станом здоров’я пацієнта.

 • Пацієнти з України мають можливість безкоштовно зробити щеплення від COVID-19.

 • Телеплатформа «Перший контакт» також працює українською, тел. +48 800 137 200

Zasady przyjmowania pacjentów z Ukrainy: News
bottom of page